Caninus

Reference

Naše reference

Reference

Ovdje možete vidjeti fotografije nekih od naših referentnih radova. Fotografije koje su ovdje prikazane predstavljaju samo jedan mali dio onoga što smo za sve ove godine uradili i sa čime se ponosimo. Fotografije su autentične i odnose se na stanje prije intervencije i stanje poslije intevencije na našoj klinici.

Prije Poslije
Prije Poslije
Prije Poslije
Prije Poslije
Prije Poslije
Prije Poslije
Prije Poslije
Prije Poslije
Prije Poslije