Caninus

DOC. DR NENAD TANASKOVIĆ

Doc. dr Nenad Tanasković

zubar-icon-w
Dr Nenad Tanasković

DOC. DR NENAD TANASKOVIĆ

Specijalista maksilofacijalne hirurgije

Rođen 1963. godine u Prizrenu.

OBRAZOVANJE:
Studije stomatologije završio na Medicinskom fakultetu u Prištini-odsjek stomatologije,
Studije medicine diplomirao na medicinskom fakultetu u Foči,
Specijalizaciju iz maksilofacijalne hirurgije završio na stomatološkom fakultetu u Beogradu pri klinici za Maksilofacijalnu hirurgiju,
Magistarsku tezu odbranio je na medicinskom fakultetu u Foči, a doktorske studije je odbranio na medicinskom fakultetu u Banja Luci.

RADNO ISKUSTVO:
Kao maksilofacijalni hirurg radio je na klinikama u Prištini, Foči, Dohi i Banja Luci,
Radio je kao direktor Doma zdravlja u Foči, te kao direktor centra za za edukaciju u zdravstvu iz Beča – odjeljenje u Banja Luci,
Asistent na Medicinskom fakultetu u Banja Luci.

OSTALO:
Internacionalni je predavač za kompanije BOTIS, DIO, Implant Direkt, Ankilos,
Autor je više naučnih radova objavljenih u zemlji i inostranstvu, od kojih je doktorska disertacija prevedena i štampana u vidu knjige na engleskom jeziku.